SVJ – inspekce před koncem záruky

Naše společnost DOMEO IN s.r.o. uspěla ve výběrovém řízení na provedení kompletní kontroly společných částí bytového domu před koncem záruční doby. Jednalo se o SVJ s cca 100 byty (12 nadzemních a 3 podzemní podlaží).

Kontrola nebyla rozhodně zbytečná. Bylo odhaleno značné množství vad. Protokol s jejich soupisem byl předán developerovi a ten začal ihned pracovat na jejich odstranění, to vše na své vlastní náklady. V průběhu inspekce byly zdokumentovány praskliny nosných železobetonových konstrukcí, praskliny fasády, elektro inastalace silnoproudu a slaboproudu odporující závazným ČSN, chybějící kotvící prvky zábradlí balkonů, křivá a nedržící dlažba na balkonech  a terasách bytů, křivě instalovaná okna, neupevněný hromosvod a velké množství dalších.

Pokud by SVJ nevyužilo záruční doby pro odhalení a opravu vad, muselo by zaplatit za opravy velmi velkou částku ze svého. Naše společnost tak prostřednictvím služby INSPEKTOR NEMO dokázala SVJ ušetřit velké finanční prostředky.

Křížení silnoproudé a slaboproudé elektro instalace v rozporu se závaznou ČSN

Křížení silnoproudé a slaboproudé elektro instalace v rozporu se závaznou ČSN

Nekvalitně provedený přechod mezi fasádou a okenním rámem - APU lišta je zcela uvolněná od podkladu

Nekvalitně provedený přechod mezi fasádou a okenním rámem – APU lišta je zcela uvolněná od podkladu

Popraskaná dlažba na balkoně

Popraskaná dlažba na balkoně

Povrchová úprava klempířských prvků na střeše zcela nedrží na podkladu

Povrchová úprava klempířských prvků na střeše zcela nedrží na podkladu