Reklamuji NEMOVITOST V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Potřebujete uplatnit reklamaci u prodávajícího? Záruční doba je na to ideální! Využijte našich služeb a uplatnění reklamace v záruční době nebude nic složitého. Naše společnost vadu identifikuje a pečlivě zdokumentuje. Následně identifikovanou vadu představíme prodávajícímu a dohodneme se s ním na řádném způsobu odstranění. Poté, co nás prodávající kontaktuje, pečlivě zkontrolujeme, zda-li byla vada opravdu řádně odstraněna a až poté potvrdíme převzetí prací. Naše služby jsou spolehlivé a je jen na Vás, v jakém rozsahu a zda-li je využijete.

zavady-zaruka

Postup řešení závad u nemovitosti v záruce

  1. provedeme technickou prohlídku, vadu identifikujeme a zdokumentujeme
  2. identifikovanou vadu řádně uplatníme u prodávajícího (developera)
  3. dohodneme se s prodávajícím na způsobu odstranění vady
  4. zkontrolujeme, zda-li byla vada odstraněna řádně
  5. potvrdíme převzetí prací a převezmeme odstraněnou vadu
Příběh z praxe:
Spolumajitelka bytu se na nás obrátila v situaci, kdy neúspěšně reklamovala u developera křivé podlahy ve svém bytě. Podlahy byly v některých místech tak křivé, že nábytek stál jen na třech nohou. I přes to developer její reklamace opakovaně zamítl.
Zajistili jsme odborné přeměření podlah a z jeho průběhu jsme pořídili fotodokumentaci. V reklamačním protokolu jsme uvedli, jaké normy developer a jeho stavební firma porušili. Developer ani tak nebyl ochoten podlahy opravit. Náš právník, vybaven všemi našimi podklady z měření a uplatnění vad, nakonec docílil vítězného výsledku. Na náklad developera byl byt vystěhován, sejmuty podlahové krytiny a provedeno vyrovnání podlah a byt znovu nastěhován. Developer nakonec uhradil všechny náklady, které s uplatněním a odstraněním vady souvisely.