Kupuji STARŠÍ NEMOVITOST

Chystáte se zakoupit starší nemovitost? Nezapomeňte na to, že kvalitu právě těchto nemovitostí nelze porovnávat se současnými normami. Vady starších nemovitostí je nutné odhalit PŘED jejich samotnou koupí. Spoléhat se v tomto případě na institut „skrytých vad“ je velmi riskantní. Než starší nemovitost koupíte, je NEZBYTNÉ nechat si ji důkladně prohlédnout. Pouze opravdu zkušený odborník Vám řekne, v jakém stavu nemovitost ve skutečnosti je, a hlavně jaká rizika na Vás po její koupi čekají a jaká rizika ještě mohou během určitého času nastat. Velice dobrým krokem je nechat si zpracovat i hrubý odhad nákladů na opravy, či jiné stavební zásahy do nemovitosti. Cílem toho všeho je získat jistotu, že přesně víte, co kupujete. Nekupujte zajíci v pytli ani při nákupu nemovitostí!

Postup při koupi starší nemovitosti:

  1. celou nemovitost prohlédneme a popíšeme její celkový technický stav do protokolu
    popíšeme rizika, která se určitě hned, nebo s velkou pravděpodobností časem, projeví.
  2. zpracujeme hrubý odhad nákladů na uvedení nemovitosti do stavu, kdy nebude mít zjištěné vady
  3. zpracujeme odhad nákladů na případné stavební úpravy dle Vašeho zadání

Ke všem zákazníkům přistupujeme individuálně a snažíme se jim vyjít ve všem vstříc. Je tedy jen na Vás, v jakém rozsahu našich služeb využijete.

Příběh z praxe:
Zájemce o koupi staršího domu se na nás obrátil s žádostí o posouzení jeho stavu. Dům se mu líbil a byl rozhodnut jej koupit. Při prohlídce jsme zjistili vlhké zdivo ve sklepě, mrazem roztrhanou betonovou konstrukci venkovního schodiště, azbestový podhled v kuchyni a několik dalších zásadních vad. Na žádost kupujícího jsme následně zpracovali rozpočet na uvedení domu do stavu, v jakém si ho kupující přál mít. Hodnota oprav se projevila pozitivně v kupní ceně. Kupující tak věděl, co přesně kupuje a jak velkou si vzít hypotéku, aby mu pokryla následující opravy. Ty pak mohl provést ještě dříve, než se do domu nastěhoval.