Prověření nemovitosti před koupí

Rozhodli jste se investovat do nové nemovitosti? Mějte prosím na paměti, že i nová nemovitost má řadu vad a nedodělků. Pokud novou nemovitost řádně nezkontrolujete a podepíšete takřka prázdný protokol o převzetí, je takřka jisté, že v budoucnu nebudete moci uplatnit žádnou vadu. Absolutní většina vad a nedodělků je patrná při předpřejímce, nebo při přejímce. Ze Zákona pro Vás vyplývá povinnost odhalit vady a nedodělky nejpozději v okamžiku převzetí nemovitosti, resp., jak říká Zákon, při uzavření smlouvy. Podle Zákona máte povinnost „s vynaložením obvyklé pozornosti poznat vady již při uzavření smlouvy“.
Svěřte kupovanou nemovitost do rukou zkušeného specialisty. Ten obvykle objeví velké množství vad a nedodělků. Tyto pak do termínu řádného převzetí prodávající odstraní. Dost často se jedná i o vážné vady. Není jediný důvod, proč byste měli Vaši novou nemovitost převzít s vadami a s nedodělky, a tyto následně opravovat vlastním nákladem. Nespoléhejte na možnost uplatnění tzv. skrytých vad. Vada není při přejímce nové nemovitosti skrytá tím, že není vidět, nebo že jste na ni nepřišli. Skrytá je tím, že i při vynaložení „obvyklé pozornosti“ jste na ni nemohli přijít. Nebo je to vada, kterou v okamžiku převzetí nemovitost neměla.
V rámci převzetí nemovitosti je nutné zkontrolovat kupní smlouvu, nebo smlouvu o dílo. A to alespoň tu část smlouvy, která hovoří o převzetí nemovitosti od prodávajícího a o zárukách, resp. O způsobu uplatňování vad. Mnoho smluv tuto problematiku vůbec neřeší. Kupující pak jen těžko uplatňuje reklamace v průběhu záruční lhůty.
Můžete využít všech našich dlouholetých zkušeností jak s kontrolou technického stavu nemovitostí, tak s obsahem kupních smluv, nebo smluv o dílo. Profesionálně se Vám budeme věnovat prostřednictvím naší služby Inspektor NEMO. Více na www.inspektornemo.cz

nakup-nemovitost