Jak Vám můžeme pomoci?

Cílem naší činnosti je Vaše nemovitost bez závad a kvalitní bydlení v ní.

Identifikace vady:

Pokud již víte, že Vaše nemovitost vykazuje vadu, my vadu odborně posoudíme, zdokumentujeme a vydáme protokol s uvedením všech potřebných detailů. Totéž uděláme v případě, že si chcete nechat Vaši nemovitost zkontrolovat v záruční době a následně zjištěné vady uplatnit – reklamovat.

V protokolu jsou uvedeny i odkazy na příslušné normy a vyhlášky, pokud si to charakter vady vyžaduje.

Uplatnění vady:

Náš právník zpracuje reklamační dopis a společně s protokolem jej zašleme prodávajícímu. Účast právníka je v této části procesu nutná. Musí být splněny všechny formální náležitosti procesu. Mailová komunikace s prodávajícím v tuto chvíli nestačí.

Odstranění vady:

Dohodneme se s prodávajícím na termínu a způsobu odstranění vady. Způsob odstranění vady navrhuje on a účast odborníka na Vaší straně je nutná. Jedině on může posoudit, jestli je navržený způsob vyhovující a rozpozná, jestli se prodávající nechystá provést jen neodborné, dočasné řešení, které vadu neodstraní, pouze oddálí její opakovaný výskyt.

Převzetí odstraněné vady:

Zkontrolujeme, jestli byla vady odstraněna řádně dle dohodnutého postupu a celý proces reklamace uzavřeme.

Rozsah spolupráce a našich služeb:

Je na Vás, jaký rozsah spolupráce s námi zvolíte. Můžeme Vám pomoci s celým procesem reklamace, nebo jen s jeho částí. Záleží na Vás. I rozsah našich služeb může být různý, dle situace, nebo dle Vašeho přání: