Reklamace starší nemovitosti

Jaké jsou vlastně záruky na starší nemovitost, kterou kupujeme od původního vlastníka? Jak postupovat v případě koupě domu, nebo bytu, u kterého dávno skončila jeho záruční lhůta? Má prodávající nějakou povinnost odstranit vady, které se u nemovitosti časem projeví? Existuje vůbec na takovou nemovitost nějaká záruční lhůta?

Nesjednají-li si smluvní strany záruku ve smlouvě, pak bude prodejce (fyzická osoba) skutečně odpovídat pouze za tzv. skryté vady – vady, které byly na nemovitosti už v době převzetí a projevily se později a prodejce na tyto vady neupozornil.

Pokud bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že kupující kupuje nemovitost „jak stojí a leží“ pak prodejce skoro za žádné vady neodpovídá. Odpovídá pouze v případě, že nemovitost nemá takové vlastnosti, jaké prodejce tvrdil, že má (ve smlouvě jsou uvedeny), nebo si je kupující sám ve smlouvě vymínil.

Co se týče lhůty pro podání reklamace – pro uplatnění práv z vadného plnění, musí být vada bezodkladně oznámena prodejci nejpozději do 5 let od nabytí (kupující může i poté, ale prodejce má možnost se bránit námitkou, že vada nebyla včas oznámena). Prodávající má povinnosti podle toho, co požaduje kupující – odstranění vady opravou, přiměřená sleva. Případná vada musí být odstraněna včas, tedy v přiměřené době podle charakteru vady.

Vymahatelnost takových práv vždy záleží na konkrétní situaci a konkrétních subjektech.

Proto je nezbytné, aby byla před uzavřením kupní smlouvy nemovitost řádně prohlédnuta a všechny její vady odhaleny. Pozdější uplatnění vad pak není v zásadě možné, a nebo jen v případě, že se jedná o skrytou vadu. Odbornou prohlídku nemovitostí před jejich koupí realizujeme v rozsahu naší služby INSPEKTOR NEMO.