Reference

img1Zajištění celého reklamačního procesu rodinného domu v Praze – Dolních Měcholupech. Vlastník domu původně reklamoval vlhké zdi ve spodní části domu. Při jeho podrobné kontrole jsme identifikovali celkem 64 vad! Reklamace u stavební firmy proběhla úspěšně a dům je opraven.
img2Zajištění reklamačního procesu až k podání reklamace bytového domu SVJ v Chrášťanech. SVJ si objednalo kontrolu všech společných částí domu před koncem záruční lhůty. Bylo identifikováno a reklamováno celkem 68 vad.
img3Zajištění celého reklamačního procesu rodinného domu ve Vysokém Újezdu. Bylo reklamováno celkem 69 závad. Jednou z vad bylo i nedodání Dokumentace skutečného provedení stavby (DSP) a Posouzení energetické náročnosti budovy (PENB). Jako kompenzace za nemožnost některé vady odstranit, byla majitelům vyplacena částka více než 55.000,-Kč!
img4Zajištění reklamačního procesu až k podání reklamace bytového domu SVJ v Praze. SVJ si objednalo kontrolu všech společných částí domu v průběhu záruční lhůty. Bylo identifikováno a reklamováno celkem 103 vad. O některých vadách SVJ již vědělo, některé byly zjištěny až při kompletní kontrole domu. Nejvážnější z nich bylo křivé schodiště v jednotlivých vchodech. Takřka každý schod měl jiné rozměry, což odporuje příslušné vyhlášce.
img5Zajištění celého reklamačního procesu vlhkého zdiva v bytě v Praze. Proces zahrnoval odborné změření parametrů vlhké zdi, sepsání protokolu včetně reklamačního dopisu a uplatnění u prodávajícího. Následovalo odkrytí základů domu, provedení hydroizolační injektáže, obnovení tepelných izolací v místě provlhnutí a uvedení okolí domu do původního stavu. Reklamace byla vyřízena k plné spokojenosti majitele bytu.
img6Zpracování zprávy o stavu rodinného domu v Herinku v souvislosti s jeho převzetím při koupi. Identifikováno bylo celkem 34 vad. Bylo zjištěno, že stavební firma nepostavila dům zcela podle projektu a některé prvky, jako např. trativod na sběr dešťové vody ze střechy domu, nebyly osazeny vůbec!
img7Zpracování zprávy o stavu bytu v Praze v souvislosti s jeho koupí. Kupující byl upozorněn, že i když byt je v pořádku, tak dům, ve kterém se nachází, má vážné problémy s pronikáním vlhkosti skrz všechny hydroizolace. Provlhlá spodní stavby byla poničená mrazem. Stejně tak římsy na domě. Byl zpracován i odhad nákladů na opravu těchto společných částí domu. Kupující tak musel počítat v blízké budoucnosti i s tímto výdajem, nebo tuto skutečnost zohlednit v kupní ceně.