SVJ – inspekce před koncem záruky

Naše společnost DOMEO IN s.r.o. uspěla ve výběrovém řízení na provedení kompletní kontroly společných částí bytového domu před koncem záruční doby. Jednalo se o SVJ s cca 100 byty (12 nadzemních a 3 podzemní podlaží).

Kontrola nebyla rozhodně zbytečná. Bylo odhaleno značné množství vad. Protokol s jejich soupisem byl předán developerovi a ten začal ihned pracovat na jejich odstranění, to vše na své vlastní náklady. V průběhu inspekce byly zdokumentovány praskliny nosných železobetonových konstrukcí, praskliny fasády, elektro inastalace silnoproudu a slaboproudu odporující závazným ČSN, chybějící kotvící prvky zábradlí balkonů, křivá a nedržící dlažba na balkonech  a terasách bytů, křivě instalovaná okna, neupevněný hromosvod a velké množství dalších. ... celý článek

Reklamace starší nemovitosti

Jaké jsou vlastně záruky na starší nemovitost, kterou kupujeme od původního vlastníka? Jak postupovat v případě koupě domu, nebo bytu, u kterého dávno skončila jeho záruční lhůta? Má prodávající nějakou povinnost odstranit vady, které se u nemovitosti časem projeví? Existuje vůbec na takovou nemovitost nějaká záruční lhůta?

Nesjednají-li si smluvní strany záruku ve smlouvě, pak bude prodejce (fyzická osoba) skutečně odpovídat pouze za tzv. skryté vady – vady, které byly na nemovitosti už v době převzetí a projevily se později a prodejce na tyto vady neupozornil. ... celý článek

Vydrolená omítka kolem okna

Obrátil se na nás majitel bytu ve vilovém domě se záhadným problémem. Trvale se drolila a vypadávala omítka nad oknem v obývacím pokoji. Okno mělo větší rozměry. Sloužilo jako vstup na terasu bytu. Dle sdělení majitele opakovaně vydrolenou spáru vyplňoval různými, k tomu určenými materiály a vždy okolí okna vymaloval. Během pár měsíců se spára zase vydrolila.

Okno bylo přitom pevně instalováno a ani při prudším dovření dveří na terasu se rám sotva pohnul. Problém byl však jinde. Po přeměření celého okenního rámu v celé jeho ploše jsme zjistili, že okno je instalováno sice pevně, ale rám není svislý, dokonce byl prohnutý ve svislé rovině. Okno bylo celé „do vrtule“. To způsobovalo trvalé napětí v rámu. A zvláště při změnách venkovní teploty rám „pracoval“ a působil na okolní omítku různými tlaky. Výsledkem bylo vydrolování omítky v nadpraží. Navíc stavební firma šetřila a neosadila po obvodu pružné tzv. APU lišty, které dokáží spolehlivě tlumit pohyby rámu oproti okolní omítce. ... celý článek

Co dokáže vlhkost a jak se projevuje?

Byli jsme investorem pozvání k posouzení celkového stavu činžovního domu před jeho koupí. Výsledkem byla podrobná zpráva včetně rozpočtu budoucích nákladů na opravy domu.

Měli jsme informaci, že dům je po částečné rekonstrukci a je ve slušném stavu, že stačí opravit pár prasklin na fasádě a dům bude sloužit bez problémů mnoho dalších let. Opak byl však pravdou. ... celý článek