Nejčastější závady nemovitostí

Nemá i Vaše nemovitost jednu nebo více závad z těchto nejčastěji se vyskytujících? Podívejte se na náš seznam nejčastějších závad nemovitostí. Pokud si nejste jisti, nezávazně nás poptejte a my Vám s ní pomůžeme.

Křivé podlahy

Pokud si při přejímce Vaší nemovitosti nevšimnete, že je křivá podlaha, můžete tuto skutečnost později reklamovat u prodávajícího v průběhu záruční doby. Na rovinnost povrchů existují normy. Musí být provedeno odborné měření a nerovnosti pak musí prodávající odstranit na svůj náklad. Křivé bývají jak lité, tak plovoucí podlahy. Tato vada je typická pro činnost stavebních firem, které nemají zaveden systém přísné vnitřní kontroly kvality. A těch je bohužel mnoho.

Vlhké zdi

Hlavním zdrojem vlhkosti ve zdech je vzlínání spodní vody. Vada se projevuje v přízemí domů, u kterých není dokonale provedena hydroizolace. Vlhkost je zapotřebí změřit speciálním přístrojem a informovat prodávajícího, aby vadu v reklamační lhůtě odstranil. Jedná se o velmi vážnou vadu nemovitosti, a jen odborník dokáže říct, co je její příčinou a jak tuto příčinu odstranit. S uplatněním reklamace se nesmí otálet. Vlhkost dům znehodnocuje, mráz vlhké zdi časem naruší a celkový komfort bydlení ve vlhkém domě je nízký. Vlhkost je příčinou následného výskytu nebezpečných plísní a hub!

Zatékání střechou

Časem se i u nových domů může vyskytnout problém se střešní krytinou. A to jak u sedlových, tak u plochých střech. Místo, kde je uvnitř domu patrné zatékání je většinou odlišné od místa, kudy do střechy teče. Takovou vadu je nezbytné u prodávajícího uplatnit ihned, jakmile ji zjistíte. Někdo ale musí dohlídnout na způsob odstranění vady. Není možné, aby byla taková vady bagatelizována a provedeno jen laciné dočasné řešení. Po vypršení záruční lhůty pak není šance vadu uplatnit.

Parotěsná a difuzní fólie

O vadách těchto fólií, které chrání tepelnou izolaci střechy před vlhkostí, často nemá nikdo ani tušení. Není snadné fólie zkontrolovat. Pokud se do tepelné izolace střechy domu dostane vlhkost, ztrácí své tepelně izolační schopnosti a střechou pak uniká drahé teplo. Typickou vadou bývají rozlepující se spoje jednotlivých pásů fólií, nebo nedbale provedené detaily kolem střešních oken, či prostupů různých potrubí, či komínů střechou.

Plísně a houby

Plísně a houby v interiérech jsou nebezpečné a jejich výskytu je nutné za každou cenu zabránit. Plísně a houby potřebují k životu vlhko. Vlhkost se může srážet na studených částech stěn, nebo zatékáním střechou, či kolem oken, nebo vzlínáním zemní vlhkosti. Pokud objevíte v bytě plíseň, ihned volejte odborníka, který pomocí měřících přístrojů zjistí příčinu výskytu vlhkosti. V záruční době se musí taková vada nemovitosti ihned reklamovat. Je důležité odborně posoudit způsob, jakým se prodávající bude snažit vadu odstranit.

Nekvalitní obklady a dlažby

Často se stává, že nové obklady a dlažby jsou v ploše křivé, špatně přilepené (duté), mají nekvalitní spárování, nebo jinak poškozené. Rohové lišty jsou na koncích ostré, nebo nejsou kompletní. Všechny tyto vady lze zjistit odborným měřením a posouzením. Je nutné využít k uplatnění takových vad záruční dobu a kvalitu provedené opravy nechat zkontrolovat odborníkem.

Rosení oken

Vlhkost, která se sráží na oknech, je snad nejviditelnější vada ze všech. Ti, co tuto vadu někdy reklamovali, vědí, že nejčastější odpovědí prodávajícího je „….víc větrejte“. To je sice jedna z možností, jak se vody na oknech zbavit, ale nejlepší je provést odborné měření relativní vlhkosti vzduchu v domě / bytě a stanovit rosný bod. A pokud fyzikální vlastnosti prostředí vyhovují všem standardům, je nutné okna reklamovat. Bez předešlého měření se ale s vámi nebude prodávající bavit, resp. vám doporučí intenzivnější větrání

Podmáčené pozemky u domu

K podmáčení pozemků, na kterých stojí váš dům, může mít několik příčin. Ale ať je to jaká chce příčina, vždy se jedná o vadu, kterou je nutné reklamovat. Podmáčení způsobuje dešťová voda a její špatný odvod z pozemku, nebo vysoká hladina spodních vod, nebo špatně dimenzovaná jímka na dešťovou vodu. Odstranění všech těchto vad je nákladné. Celá věc vyžaduje účast specialisty, který je schopen posoudit situaci a správně reklamaci u prodávajícího uplatnit.

Praskliny

Ne všechny praskliny stavby jsou vadou. Některé však mohou signalizovat vážný problém a na ty je zapotřebí prodávajícího upozornit a trvat na zjištění jejich příčiny. Reklamace v záruční době je ideální příležitost, jak problém začít řešit.

Nekompletní dokumentace

Ne vždy Vám předá prodávající veškerou dokumentaci k nemovitosti. Zvláště důležité je pohlídat si tento krok při koupi domu. Dům bez kompletní dokumentace je jako auto bez velkého technického průkazu. Jezdit se s ním dá, ale když je potřeba opravit, nebo prodat, nejde to!